HABİL VƏLİYEVİN MƏHKƏMƏSİ QAPALI KEÇİRİLMƏYƏCƏK: QƏTİ QƏRAR » www.tezadlar.az