ASİF MƏRZİLİ PREZİDENT YANINDA AAK SƏDRİNİ ƏVƏZ EDƏN VƏLİ HÜSEYNOVDAN PREZİDENTƏ ŞİKAYƏT ETDİ » www.tezadlar.az