DataLife Engine > Çap üçün versiya > Ölüm cəzası olsun, olmasın?-Professor İlham Rəhimovun yeni kitabı
DataLife Engine Azerbaijan Support > Üst manşet > Ölüm cəzası olsun, olmasın?-Professor İlham Rəhimovun yeni kitabı

Ölüm cəzası olsun, olmasın?-Professor İlham Rəhimovun yeni kitabı


14-06-2018, 09:28. Yerləşdirdi: admin
Azərbaycanın əməkdar hüquqşünası, hüquq elmləri doktoru, professor İlham Rəhimovun Sankt-Peterburqun “Юридический центр” nəşriyyatı tərəfindən rus dilində çapdan çıxmış “Бессмертная смертная казнь” (“Ölməz ölüm cəzası”) adlı növbəti kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə edilib. Kitab Bakı şəhərində, "Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən çap edilib.
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərdə cinayət və cəzanın mahiyyəti, o cümlədən ölüm cəzası haqqında müəllifin “Cinayət və cəzanın fəlsəfəsi” (2013) , “Cəzanın əxlaqiliyi haqqında” ( 2016) adlı kitablarında əksini tapmış düşüncələrinin davamıdır.
Əvvəlki əsərlərdə İ.Rəhimov əsasən cəzanın, habelə ölüm cəzasının fəlsəfi mahiyyətindən bəhs etmişdisə, bu kitabda həmin məsələlər çoxfunksiyalı problem kimi nəzərdən keçirilir, tarixi, dini, fəlsəfi, sosioloji, psixoloji amillər konteksində tədqiq edilir.
Adından da göründüyü kimi, kitab bəşər tarixində qədim və mübahisəli cəza növü olan edam cəzasına həsr edilib. Müəllif oxucuya ölüm cəzası fenomeni ilə bağlı yalnız öz mühakimələri ilə deyil, həmçinin elmi ədəbiyyatlarda mövcud olan müxtəlif rəylərlə tanış olmaq imkanı verir. Belə yanaşma hər bir oxucuya aşağıdakı suala cavab vermək imkanı yaradır: ölüm cəzası olsun, olmasın?
Kitab ali məktəblərin tələbələri, doktorant və müəllimləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, cinayət hüququ sahəsində ixtisaslaşan nəzəriyyəçilər, təcrübi işçilər, həmçinin filosoflar, tarixçilər, sosioloqlar, psixoloqlar, eyni zamanda cinayət və cəza problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
Ölüm cəzası olsun, olmasın?-Professor İlham Rəhimovun yeni kitabı

Geri