Xalq şairi Vahid ƏZİZ yeni yazdığı "Dözək, qardaşım!" şeirini "Təzadlar"a göndərib...

Aşağıda təqdim edirik: 

 

DÖZƏK, QARDAŞIM...

 

(Türkiyədə baş vermiş zəlzələ müsibətinə ithaf olunur)

Axı, hər əməldə olmalı bir hədd-

Bu nə bəla idi, igid qardaşım?

İblis əməlləri tanımır sərhədd-

Ağırmış həm sənin, həm mənim daşım!

 *** 

Torpaq havalanmış, göylərmi xəstə?

Zərbələr dalbadal, dəstəbədəstə,

Axar sellər kimi uçğunlar üstə

Sənin göz yaşınla, mənim göz yaşım!

 *** 

Yuxulu körpələr xoş arzularda,

Fələk xəbərdarmı- nə batdı, harda?

Matəm saxlayacaq bu il baharda

Həm sənin, qardaşım, həm mənim qışım!

 *** 

"Viranə bir diyar- daha bu ünvan,

Enib döşəməni keçdi göy, tavan,

düşməni odlayar sənin "bəd duan",

Dayağı, sirdaşı mənim qarğışım!

 ***

 Bu deprem nə sayaq Fələyə kölə?-

Nədən hökm elədi Türkü silkələ!

Torpağın üstünü duymadan hələ,

Qardaşım, altıynan nə cür anlaşım?

 ***

Ahımız, dərdımiz-sərimiz eyni,

Allahlıq millətik- səbrimiz eyni!

Aypara- Ulduzlu qəbrimiz eyni;

Sağ olsun sənin də, mənim də başım!

 ***

 Qoy, bu müsübətin sonuncu olsun,

Acı xəbərlərin yalançı olsun!

Qan kəsən- Tanrının qılıncı olsun;

Bir daha deyirəm: "Sağ olsun başın",

Allah səbri versin, igid qardaşım,

Zülmə dözümlüyük, dözək, qardaşım...

 

06.02.2023.

Pin It

GÜNDƏM

SƏYAHƏT

Jurnalistler


IMAGE
TAZİYE VE BAŞSAĞLIĞI
Perşamba, 04 Iyul 2024
By Salih KURT

Tezadlar Arxiv

İDMAN