...İlahə Süleymanova- Hosman əslən Tərtər rayonundandır.
Pin It

 ...Hər tənəzzülün öz tərəqqisi olduğu kimi, hər tərəqqinin də öz tənəzzülü var.

Pin It

 Ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda əsl dərəbəylik idi. Həmin dövrdə cinayətkar ünsürlər fəallaşaraq, qorxunc bir qüvvəyə çevrilmişdilər. İstədikləri adamı öldürür, iş adamlarını, imkanlıları talan edir, adam oğurluğuyla məşğul olur və əhalini qorxu altında saxlayırdılar.
Pin It

...Mədəni, ünsiyyətcil, məntiqli, mərd, cahil adamlardan uzaq olan, daha çox aristokrat insanları xoşlayan, dəqiqliyi sevən insan idi, Zülfüqar.
Pin It

Haqqında söhbət açmaq istədiyim Hüseynbala Mirələmov ikinci dünya müharibəsində zəfər çalan sovet hökumətinin ilk dəfə qeyd etdiyi 9 may Qələbə bayramından qırx yeddi gün sonra dünyaya gəlib.
Pin It

İDMAN