booked.netbooked.net booked.net  

 2024-cü ildən Vergi Məcəlləsində edilən dəyişikliklərdən biri də bəzi xərclərin gəlirdən çıxılması ilə bağlıdır. Bəs hansı hallarda həmin xərclər vergi ödəyicilərinin gəlirlərindən çıxıla bilər?

TEZADLAR.AZ xəbər verir ki, suala vergi məsələləri üzrə mütəxəssis Xəyal Feyzullayev aydınlıq gətirir:

2023-cü ilin sonunadək qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 109.3-cü maddəsinə əsasən, əyləncə və yemək xərclərinin (müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalar daxilində müalicə-proflaktik yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclər, həmçinin dəniz nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərcləri istisna olmaqla), habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmirdi. Lakin 1 yanvar 2024-cü ildən qüvvəyə minən Vergi Məcəlləsinin 109.3-cü maddəsinə əsasən, Məcəllənin 119.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xərclər istisna olmaqla, işçilərin və onların ailə üzvlərinin sosial xarakterli xərclərinin və əyləncə xərclərinin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir. Bu isə o deməkdir ki, hər bir sahibkar işçilərlə bağlı rəsmi şəkildə çəkdiyi mənzil və yemək xərclərini müəyyən hədlər daxilində öz gəlirlərindən çıxa biləcək. Qeyd olunan hədlər isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.

Bundan başqa, Vergi Məcəlləsinin 109.4-cü maddəsində qeyd olunur ki, sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bu cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, müvafiq olaraq əyləncə və sosial xərclər gəlirdən çıxılır. Yəni əgər vergi ödəyicisinin gəlirləri bu fəaliyyətdən formalaşırsa, bu halda əyləncə və yemək xərclərinin tam şəkildə gəlirdən çıxılmasına icazə verilir.

Misal olaraq turizm xidmətlərini göstərə bilərik. Tutaq ki, turizm şirkətinin xidmətləri sırasına turistlər üçün əyləncələrin təşkil olunması, onların yeməklə təmin olunması da daxildir. Belə hallarda şirkətin bu yöndə çəkilən xərcləri həmin fəaliyyət növünə uyğun olduğu üçün həmin vergi ödəyiciləri yemək və əyləncə xərclərini gəlirlərindən çıxa bilərlər.

 

 

 

vergiler.az

Pin It

Ən son xəbər

SƏYAHƏT

JurnalistlerTezadlar Arxiv

İDMAN